Woorden: a / ie /oo – b k l m n p r s t v

 Serie 1  Comments Off on Woorden: a / ie /oo – b k l m n p r s t v
Oct 142013
 

Woorden slepen 1: a / ie /oo – b k l m n p r s t v

 Serie 1  Comments Off on Woorden slepen 1: a / ie /oo – b k l m n p r s t v
Oct 152013
 

Woorden slepen 2: a / ie /oo – b k l m n p r s t v

 Serie 1  Comments Off on Woorden slepen 2: a / ie /oo – b k l m n p r s t v
Oct 152013
 

Van letters naar woorden 1 : a/ie/oo – b d k m n p s t

 Serie 1  Comments Off on Van letters naar woorden 1 : a/ie/oo – b d k m n p s t
Oct 152013
 

Van letters naar woorden 2 : a/ie/oo

 Serie 1  Comments Off on Van letters naar woorden 2 : a/ie/oo
Oct 152013
 

oefening 2: van letters naar woorden1

 Serie 1  Comments Off on oefening 2: van letters naar woorden1
Oct 142013